Termeni si conditii

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezinta una dintre preocupările principale ale https://www.nutritiedietetica.ro, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet NutritieDietetica.

De asemenea, trebuie sa luati la cunostinta ca site-ul nutritiedietetica.ro, cat si autorii acestuia, nu sunt responsabili pentru posibilele efecte adverse, afectiuni sau boli cauzate in urma utilizarii informatiilor prezentate pe acest site. Articolele sunt cu scop informativ, iar pentru o diagnosticare corecta si un tratament adecvat, va rugam sa consultati medicul.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, NutritieDietetica va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului. Cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, NutritieDietetica prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

1. Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de NutritieDietetica, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

2. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al NutritieDietetica de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, NutritieDietetica va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, NutritieDietetica va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de NutritieDietetica pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, NutritieDietetica poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină NutritieDietetica în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către NutritieDietetica, conform celor descrise în prezentul document
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea NutritieDietetica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către NutritieDietetica a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și  dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deținătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări. In orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al NutritieDietetica sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care NutritieDietetica poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: admin@nutritiedietetica.ro